امکان مرجوعی بازی در صورتی که پلمپ بازی را باز نکرده باشید و آن را سالم به دست ما برسانید تا ۷ روز پس از خرید وجود دارد. هزینه حمل و نقل مرجوعی و تعویض بازی بر عهده مشتری است.

امکان صدور فاکتور رسمی خرید وجود ندارد.

پس از دریافت بازی به دقت آن را بررسی کنید، چنانچه آسیب دیدگی روی محصول مشاهده می کنید به ما اطلاع دهید تا در اسرع وقت تعویض گردد. شایان ذکر است پس از باز شدن پلمپ بازی (حتی پارگی بخش کوچکی از شرینک روی محصول) فروشگاه بردگیم سنتر هیچ مسئولیتی در قبال آسیب دیدگی نخواهد داشت و امکان تعویض و مرجوعی کالا وجود ندارد.

در برخی موارد نادر ممکن است برخی قطعات درون بازی کمتر از آنچه در دفترچه محصول گفت شده باشد که این مورد بر عهده ناشر بازی بوده و تمام ناشران سیستمی برای پیگیری این گونه موارد دارند. تمام بازی های ارائه شده در فروشگاه بردگیم سنتر نسخه اصلی بوده درنتیجه، در صورت مشاهده مستقیما به سایت ناشر بازی جهت پیگیری مراجعه کنید.